Tuuloksen ja Hauhon Sarén-suvun sukuseura ry

Varsinaisen sukukokouksen pöytäkirja

 

Aika: 2.7.2016  klo 13.30

Paikka: Kangasala, MOBILIA auto- ja tieliikennemuseo, Kustaa Kolmannen tie 75

 

1 §  Kokouksen avaus

Sukuseuran puheenjohtaja Pertti Saari toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen

2 §  Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Saari ja sihteeriksi Mikko Liukkonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arja Kortesoja ja Jukka Koskinen. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sukuseuran sääntöjen 11 §:n mukaan sukukokouksen kutsuu koolle sukuhallitus ilmoittamalla siitä kuukautta ennen kokousta sukukokouksen päättämissä sanomalehdissä. Edellisen sukukokouksen päätöksen mukaan hallitus on ilmoittanut kokouksesta Keski-Häme nimisessä lehdessä 2.6. 2016. Kokouskutsussa oli yhdistyslain 24 §:n mukaisesti ilmoitettu kokouksen aika ja paikka ja se oli julkaistu määräajassa. Todettiin kokous seuran sääntöjen ja yhdistyslain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §  Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys, joka sisälsi sukuseuran sääntöjen 12 §:n mukaiset asiat.

5 §  Edellisen toimintakauden toimintakertomus

Sukuhallituksen sihteeri Mikko Liukkonen esitti toimintakertomuksen toimintakaudelta 28.6.2014 – 2.7.20126, joka hyväksyttiin yksimielisesti. Toimintakauden aikana kuolleiden seuran jäsenten Paavo Sarénin  ja Marja Terttu Delgadon  muistoa kunnioitettiin hiljaisella hetkellä. Todettiin että Helvi Talvirinne on suvun vanhin.

6 §  Tilikertomus

Käsiteltiin rahastonhoitaja Arja Utusen laatimat toimitakausien 1.5.2014-30.4.2015 ja 1.5.2015-30.4.2016 tuloslaskelmat ja taseet ja tilintarkastajien kertomus. Kokous myönsi yksimielisesti rahastonhoitajalle ja hallitukselle vastuuvapauden.

7 §  Sukuhallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Valittiin sukuhallituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi toimikaudeksi Pertti Saari. Sukuseuran esimies Marjatta Vallius kuuluu hallitukseen seuran sääntöjen mukaan. Valittiin sukuseuran halitukseen seuraavaksi toimikaudeksi seitsemän jäsentä: Jouni Koskinen (varapuheenjohtaja),  Paula Jääskeläinen, Soile Viinikainen, Juha Savolainen, Soila Valkama, Päivi Myllynen ja Mikko Liukkonen (sihteeri). Valittiin sukuseuran halitukseen seuraavaksi toimikaudeksi kaksi varajäsentä: Juhani Pesonen ja Helinä Sirén-Reuhkala.

Arja Utunen ja Heimo Saimola ilmoittivat että jäävät pois sukuhallituksesta. Arjan tilalle rahastonhoitajan tehtävään valittiin Marjaana Koskinen.Yhdistyksen tilinkäyttöoikeudet siirretään Arjalta uudelle rahastohoitajalle.Yhdistyksen jäsenluettelo ja sen ylläpito siirtyy Arjalta uudelle rahastonhoitajalle.

8 §  Toiminnantarkastajat

Valittiin sukuseuran tilejä tarkastamaan kaksi toiminnantarkastajaa: Kaj Sarén ja Eija Anttola. Valittiin toiminnantarkastajille kaksi varamiestä: Heidi Helenius ja Jyri Koskinen.

9 §  Toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksu

Päätettiin jättää tulevan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvion laatiminen uuden nyt valitun hallituksen tehtäväksi. Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan eli 10 € hengeltä vuodessa. Suvun esimies, suvun vanhin, kunniajäsenet ja nuorisojäsenet (alle 15 v.) ovat vapautetut jäsenmaksusta.

10 §  Seuraavan kokouksen järjestäminen

Päätettiin että seuraava sukukokous pidetään vuonna 2018. Sukuhallitus päättää kokouksen paikan ja ajan. Kokouksesta ilmoitetaan Keski-Häme lehdessä.

11 §  Muut asiat

Uudelle suvun vanhimmalle, 90 vuotta täyttäneelle Helvi Talvirinteelle, toimitetaan suvun kunniajäsenen diplomi.

Kesäretki päätettiin järjestää myös vuonna 2017. Retkikohde avoin.

12 §  Kokouksen päätös

Sukukokouksen puheenjohtaja Pertti Saari päätti kokouksen klo 14.15.