Tuuloksen ja Hauhon Sarén-suvun sukuseura ry

Varsinaisen sukukokouksen pöytäkirja

 

Aika: 30.6.2018  klo 13:00

Paikka: Hahkialan kartano, Hahkialantie 30, 14700 Hauho

 

1 §  Kokouksen avaus

Suvun esimies Marjatta Vallius toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen

2 §  Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marjatta Vallius ja sihteeriksi Mikko Liukkonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anita Koskinen ja Hannu Savolainen. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sukuseuran sääntöjen 11 §:n mukaan sukukokouksen kutsuu koolle sukuhallitus ilmoittamalla siitä kuukautta ennen kokousta sukukokouksen päättämissä sanomalehdissä. Edellisen sukukokouksen päätöksen mukaan hallitus on ilmoittanut kokouksesta Keski-Häme nimisessä lehdessä 24.5. 2018. Kokouskutsussa oli yhdistyslain 24 §:n mukaisesti ilmoitettu kokouksen aika ja paikka ja se oli julkaistu määräajassa. Todettiin kokous seuran sääntöjen ja yhdistyslain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §  Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys, esityslista sisälsi sukuseuran sääntöjen 12 §:n mukaiset asiat.

5 §  Edellisen toimintakauden toimintakertomus

Sukuhallituksen sihteeri Mikko Liukkonen esitti toimintakertomuksen toimintakaudelta 2.7.20126 – 30.6.2018, joka hyväksyttiin yksimielisesti. Toimintakauden aikana kuolleen seuran jäsenen Salme Revon, os. Sara, muistoa kunnioitettiin hiljaisella hetkellä.

6 §  Tilikertomus

Rahastonhoitaja Marjaana Koskinen esitteli Arja Utusen laatiman tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen tilikausilta 1.5.2016-30.4.2017 ja 1.5.2017-30.4.2018. Luettiin toiminnantarkastajien kertomus. Kokous myönsi yksimielisesti rahastonhoitajalle ja hallitukselle vastuuvapauden.

7 §  Sukuhallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Sukuhallituksen seuraavaksi toimikaudeksi valittiin puheenjohtajaksi Jouni Koskinen ja varapuheenkohtajaksi Pertti Saari. Sukuhallituksen sihteeriksi valitttiin Heidi Helenius ja jäseniksi Sara Saarekas ja  Päivi Myllynen. Rahastonhoitaja Marjaana Koskinen kuuluu sääntöjen mukaan hallitukseen. Varajäseniksi valittiin Hannu Savolainen ja Paula Jääskeläinen. Seuran sääntöjen mukaan sukuseuran esimies voi halutessaan osallistua sukuhallituksen kokouksiin.

8 §  Toiminnantarkastajat

Valittiin sukuseuran tilejä tarkastamaan kaksi toiminnantarkastajaa: Kaj Sarén ja Eija Anttola.

9 §  Toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksu

Päätettiin jättää tulevan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvion laatiminen uuden, nyt valitun hallituksen tehtäväksi. Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan eli 10 € hengeltä vuodessa. Suvun esimies, suvun vanhin, kunniajäsenet ja nuorisojäsenet (alle 15 v.) ovat vapautetut jäsenmaksusta.

10 §  Muut asiat.

Seuran nettisivujen (sarensukuseura.fi) uudeksi hoitajaksi valittiin Karoliina Kärkäs. Aikaisemmin sivuja ovat hoitaneet Marjatta Vallius ja Kauko Sarén.

10 §  Seuraavan kokouksen järjestäminen

Päätettiin että seuraava sukukokous pidetään kesällä (1.6. -30.9. välisenä aikana) vuonna 2020. Sukuhallitus päättää kokouksen paikan ja tarkemman ajan. Kokouksesta ilmoitetaan Keski-Häme lehdessä.

12 §  Kokouksen päätös

Sukukokouksen puheenjohtaja Marjatta Vallius päätti kokouksen klo 13:40.

 

Vakuudeksi

 

 Marjatta Vallius                                                    Mikko Liukkonen                                 

 puheenjohtaja                                                        sihteeri                                                  

  

Pöytäkirja tarkastettu

 Anita Koskinen                                                        Hannu Savolainen

 

 

Paluu pääsivulle