Sukutapaaminen Lammin biologisella asemalla 21.7.2012.

 Pihapiirissä on sijainnut sukumme esi-isän kirkkoherra Matias Bjurin pappila

palaa