Hyvä sukuseuran väki

Tuuloksen ja Hauhon Sarén - suvun sukukokous toteutetaan sähköpostikokouksena seuraavasti:

  1. Sukukokouksen ajankohta on 27.6.2020 - 4.7.2020.
  2. Esityslista ohjeineen sekä toiminnantarkastuskertomus lähetetään sähköpostina viikko ennen kokouksen alkua (viim. 20.6.2020). Sähköpostin liitteissä on päätösehdotukset ja tila,  johon jäsen voi kirjoittaa hyväksyykö päätösehdotuksen tai laittaa oman ehdotuksensa. Jäsen palauttaa täyttämänsä esityslistan 4.7. mennessä sihteerille ja niiden tietojen perusteella kirjoitetaan pöytäkirja.

 

 

Voikaa hyvin